รื้อถอน! เครื่องมือกางกั้น / กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง 2565


รื้อถอน! เครื่องมือกางกั้น / กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง