โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง