[2023-02-09] กิจกรรม! โครงการควบคุมการทำการประมง / (ก.พ.66) พื้นที่เขื่อนแควน้อยบำร.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการควบคุมการทำการประมง ปีงบประมาณ 2566.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ประจำปีงบประ.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2.. [2023-01-30] กิจกรรม! โครงการฝึกอบรมยุวประมง ประจำปีงบประมาณ 2566.. [2022-07-05] จนท.ประมง จับกุม!.. [2022-07-05] จนท.ประมง รื้อถอน!.. [2022-05-20] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าห.. [2022-05-09] ฤดูน้ำแดง!.. [2022-01-27] ตรวจยึด! เครื่องมือกระแสไฟฟ้า / กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง 2565.. อ่านทั้งหมด 

สร้างขวัญและกำลังใจ! 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


     นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผอ.กองตรวจการประมง กรมประมง

     พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง, หัวหน้ากลุ่มควบคุมทำการประมง เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานฯ แก่เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ป้องกันฯ ประมงน้ำจืดพิษณุโลก ณ หน่วยป้องกันฯ ประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และนอกจากนี้ ผอ.กองตรวจการประมง และคณะฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยมีนายรวีร์ ฤทธิชัย ผอ.ศปจ.พล., นายยุทธนา ประเทศ หน.นปจ.นว. พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ทำการประมงแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จ.นครวรรค์