การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking)


[2022-03-06] ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-03-06] รายงานประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-10-29] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-26] วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดฝึกอ.. [2021-10-25] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-22] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-22] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในง.. [2021-10-18] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-11] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. อ่านทั้งหมด 

การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking) 


1.ให้ชาวประมงเขียนหรือพ่นเครื่องหมายประจำเรือบริเวณหัวเรือถัดจากเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือจนถึงบริเวณหน้าตัดเก๋งเรือ
*หากไม่สามารถเขียนในตำแหน่งดังกล่าวได้ให้เขียนใส่แผ่นป้ายแล้วยึดไว้บริเวณเก๋งเรือ
2.ขอความร่วมมือตรวจสอบความชัดเจนของเครื่องหมายประจำเรือ(Marking) หากเลือนลางมองไม่ชัดเจน รบกวนเติมให้ชัดเจนประชาสัมพันธ์