การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-27 ] วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดฝึกอ.. [2021-10-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในง.. [2021-10-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-18 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-11 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-08 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประ.. [2021-10-06 ]
อ่านทั้งหมด 

การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking) 

 เผยเเพร่: 2021-10-06  |  อ่าน: 652 ครั้ง

 

1.ให้ชาวประมงเขียนหรือพ่นเครื่องหมายประจำเรือบริเวณหัวเรือถัดจากเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือจนถึงบริเวณหน้าตัดเก๋งเรือ
*หากไม่สามารถเขียนในตำแหน่งดังกล่าวได้ให้เขียนใส่แผ่นป้ายแล้วยึดไว้บริเวณเก๋งเรือ
2.ขอความร่วมมือตรวจสอบความชัดเจนของเครื่องหมายประจำเรือ(Marking) หากเลือนลางมองไม่ชัดเจน รบกวนเติมให้ชัดเจนประชาสัมพันธ์