การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking)

การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking) 

 เผยเเพร่: 2018-08-22  |  อ่าน: 590 ครั้ง

 

1.ให้ชาวประมงเขียนหรือพ่นเครื่องหมายประจำเรือบริเวณหัวเรือถัดจากเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือจนถึงบริเวณหน้าตัดเก๋งเรือ
*หากไม่สามารถเขียนในตำแหน่งดังกล่าวได้ให้เขียนใส่แผ่นป้ายแล้วยึดไว้บริเวณเก๋งเรือ
2.ขอความร่วมมือตรวจสอบความชัดเจนของเครื่องหมายประจำเรือ(Marking) หากเลือนลางมองไม่ชัดเจน รบกวนเติมให้ชัดเจนประชาสัมพันธ์