นายปราโมทย์ ฉิมหาด

หัวหน้าด่านตรวจประมงเพชรบุรี
    


นางสาวณิรินทร์ เฮงเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและตรวจสอบสัตว์น้ำ)
    
นายชัยยุทธ ทองสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มงานธุรการ และบริหารงานทั่วไป)
    


นายทรงกลด ชินกร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐวลี ร้อยชั่ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนพัฒน โสมาศรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายภานุวัฒน์ ศรนิ่ม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ
    
นายสหรัฐ ทองใย

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066 / 0957251523   032-483066