ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี


ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี 


ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ