[2022-06-15] วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 จัดฝึก อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม.. [2022-06-15] วันที่ 6 มิถุนายน 2565 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2022-05-03] จัดฝึกอบรมเกษตรกร"โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร.. [2022-02-24] Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล.. [2022-02-10] ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืด.. [2021-12-30] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพน.. [2021-12-01] รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเ.. [2021-12-01] รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเ.. [2021-12-01] รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมเ.. [2021-12-01] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 


เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย โดย นางสาวณัฎฐ์วรัตถ์
แก้วประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมงานวันต้นไม้แห่งชาติและกิจกรรมโครงการชุมชนจักรยานตำบลหาดเสี้ยว โดยมี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ สถานีตำรวจภูธรศรัีสัชนาลัย โรงเรียนเมืองเชลียง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครกู้ภัยเทพนิมิตร และประชาชน
บ้านหาดสูง เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ คันดิน บ้านหาดสูง หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย