[2022-11-08] ชนิดสัตว์น้ำที่มีจำหน่ายประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565.. [2022-09-27] ปลาสายทอง แม่น้ำยม สุโขทัย.. [2022-08-15] วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโิอกาสมหามงคลเฉลิมพร.. [2022-06-15] วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 จัดฝึก อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม.. [2022-06-15] วันที่ 6 มิถุนายน 2565 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร.. [2022-05-03] จัดฝึกอบรมเกษตรกร"โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร.. [2022-02-24] Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล.. [2022-02-10] ทำเนียบผู้บริหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืด.. [2021-12-30] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพน.. [2021-12-01] รับสมัครผู้สนจัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 17 กันยายน 2562 


วันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แก้วประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย เพ็งสลุด เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ. อ่างเก็บน้ำคลองใน หมู่ 1,2 ต.คีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม