ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


           วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ปีงบประมาณ  2564  จำนวน 18 ราย   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ