ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |  อ่าน: 179 ครั้ง

 

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ปีงบประมาณ  2564  จำนวน 18 ราย   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ