ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 16-17  มีนาคม  2566  จำนวน 10 ราย