ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ระหว่าง วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 จำนวน 10 ราย