ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. 2566  รุ่นที่ 1 จำนวน 30 ราย