ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้
นางพรชนก  ชุมคง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมงานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ของนายสุธีร์  แป้นสมบูรณ์ ม.๔ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และศูนย์ ฯ ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลานิล รวม จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยบ่อภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน