ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งมีปลาตาย
ในบ่อของหมู่บ้านปาร์คแลนด์ศรีนครินทร์ หมู่ 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นั้น ผอ.ศูนย์ฯ นายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม ได้มอบหมายให้นางสาวสุปราณี สุวรรณพิทักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ดำเนินการเข้าตรวจวัดคุณภาพน้ำ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว