ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)