ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


          เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพดินที่ดี ส่งผลต่อความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีนายสุนทร  ปานแสงทอง รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก จ.สมุทรปราการ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมครั้งนี้