ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


              เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งนำพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อแจกให้เกษตรกรและปล่อยลงสู่แม่น้ำธรรมชาติ จำนวน 60 ถุง โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหญ่บางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ