ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


     วันที่8/12/65 เจ้าหน้าที่ศพจ.สมุทรปราการ ปล่อยพันธุ์ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม. จำนวน 25,000 ตัว ลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดสุคันธาวาส เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565