ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการปล่อยกบนา จำนวน 100 ตัว ณ คลองพระยานาคราช ต้าเหลียน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ