ข่าวประชาสัมพันธ์ * เดือน พฤศจิกายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ * เดือน พฤศจิกายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ดำเนินการเริ่มเพาะพันธุ์ปลาสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางพรชนก ชุมคง นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลาอีกง