ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 บริเวณคลองคอลาด ม. 11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีนาย วัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานในพิธี