ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(พันธุ์ปลาสลิด) ลงคลองสำโรง ให้แก่สำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จำนวน 20,000 ตัว กิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยยึดหลัก social distancing ป้องกันการระบาดโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ทุกท่าน