ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2564 

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |  อ่าน: 186 ครั้ง

 

เมื่อวันที่  22-23  เมษายน 2564  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
รุ่นที่ 5 จำนวน 22 ราย  ณ สถานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ หมู่ 8 ต.บางบ่อ
 อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ