ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |  อ่าน: 169 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่  22-23  มีนาคม  2564  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รุ่นที่ 4 จำนวน 31 ราย  ณ สถานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ หมู่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ