รอง ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ฯ

อ่านทั้งหมด 

รอง ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ฯ 

 เผยเเพร่: 2018-06-28  |  อ่าน: 1,169 ครั้ง

 

พ.อ.ธีระวิทย์ เจริญศิลป์ รอง ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560