อ่านทั้งหมด 

ฝึกอบรมเยาวชน ครั้งที่ 2 

 เผยเเพร่: 2018-06-28  |  อ่าน: 547 ครั้ง

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ จัดฝึกอบรมเยาวชน หลักสูตร "การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุรักษืป่าชายเลน"

จำนวน 30 ราย  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง หมู่ที่ 6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่