ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561"

อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561" 

 เผยเเพร่: 2018-06-28  |  อ่าน: 696 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561" 

ในหัวข้อเรื่อง "การเพาะพันธุ์ปูท่ะเลและปูม้า" ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่