เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

อ่านทั้งหมด 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ 

 เผยเเพร่: 2018-06-28  |  อ่าน: 812 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส โดย นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

พร้อมด้วย นางสาวพลาติมา อัตถากร ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส นำคณะสื่อมวลชนอาร์เจนติน่า

เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ และร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้า ณ หาดทุ่งทะเล