อ่านทั้งหมด 

ฝึกอบรมเยาวชน 

 เผยเเพร่: 2018-06-28  |  อ่าน: 696 ครั้ง

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

จัดฝึกอบรมเยาวชน หลักสูตร "การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุรักษ์ป่าชายเลน" จำนวน 30 ราย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด หมู่ 4 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่