ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2566


[2023-03-06] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานร.. [2023-02-18] ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2566.. [2023-02-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ศึกษากระบวนการ การนำเข้า.. [2023-01-31] ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการควบคุมการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นจากกิจ.. [2023-01-27] การประชุมหารือประเด็นกฎหมายกรณีนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำ.. [2023-01-27] การประกาศ Commission Implementing Decision (EU) ที่ 2023/97.. [2023-01-25] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวม.. [2023-01-20] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคล.. [2023-01-17] ประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่.. [2023-01-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2566  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 31/2566 ได้มีการแจ้งยกเลิกพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติในบัญชีแนบท้ายประกาศการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง และมีการแก้ไข Description ในบางรายการสินค้า รายละอียด ดังนี้

1. พิกัดศุลกากร 1212.29.30 รหัสสถิติ 000 โดยจะมีผลบังคับใช้พิกัดศุลกากรใหม่คือ พิกัดศุลกากร 1212.29.30 รหัสสถิติ 001 และ 1212.29.30 รหัสสถิติ 090

2. แก้ไขความในบัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 206/2564 

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ