คู่มือการใช้งานและตรวจสอบตามมาตรการ MMPA สำหรับผู้ประกอบการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรื.. [2021-09-19 ] HOPE FOR THE BEST MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. [2021-06-22 ] ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไต้หว.. [2021-04-23 ] คู่มือการใช้งานและตรวจสอบตามมาตรการ MMPA สำหรับผู้ประกอบการ.. [2021-04-22 ] ประชาสัมพันธ์ การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. [2021-04-16 ] ขั้นตอนการขออนุมัติปริมาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้า.. [2021-04-16 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หร.. [2020-09-15 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ]

คู่มือการใช้งานและตรวจสอบตามมาตรการ MMPA สำหรับผู้ประกอบการ 

 เผยเเพร่: 2020-04-01  |  อ่าน: 289 ครั้ง