ประชาสัมพันธ์ การออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid - 19

ประชาสัมพันธ์ การออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid - 19 

 เผยเเพร่: 2020-04-01  |  อ่าน: 186 ครั้ง

 

การออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid - 19 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

มีผลบังคับใช้ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป