กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 570 ครั้ง

 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงาน โดยมี พลเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการ Kick off ปลูกดอกไม้สีเหลือง โดยงานมีระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน