กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 745 ครั้ง

 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งหมด ๘ ท่าน
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน ๑ ท่าน คือนายสุรินทร์ คันธะใส ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธาน
เปิดงานในครั้งนี้ ณ ร้านอาหารสุริยาการ์เด้น ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน