กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดน่าน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ณ โครงการชลประทานน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดน่าน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ณ โครงการชลประทานน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 795 ครั้ง

 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดน่าน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ ณ โครงการชลประทานน่าน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นายไพศาล วิมลรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวรกิตติ ศรีทิพากร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารเป็นเมนูปลานิลทอดมะแขว่น เพื่อจัดบริการสำหรับผู้มาร่วมงาน และสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาภายในโครงการชลประทานน่าน