กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิลและกบนา เพื่อปล่อยลงในบ่อของโรงเรียนบ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตามโครงการเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาและกบให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิลและกบนา เพื่อปล่อยลงในบ่อของโรงเรียนบ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตามโครงการเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาและกบให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 1,249 ครั้ง

 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิแผลง ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และกบนา พร้อมทั้งสนับสนุนกระชังบกในการเลี้ยงกบนา
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาและกบให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการประมงให้แก่เด็กนักเรียน