กิจกรรมสนับสนุนปลากินพืชเพื่อปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงปลาประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยก๋วง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และลำห้วยสาธารณะ ตามโครงการต้นไม้มีชีวิต สร้างป่าสร้างรายได้

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนปลากินพืชเพื่อปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงปลาประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยก๋วง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และลำห้วยสาธารณะ ตามโครงการต้นไม้มีชีวิต สร้างป่าสร้างรายได้ 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 922 ครั้ง

 

       วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิแผลง ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ได้ให้การสนับสนุนปลากินพืชเพื่อปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงปลาประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยก๋วง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และลำห้วยสาธารณะ ตามโครงการต้นไม้มีชีวิต สร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งทำกินของประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใช้ฟางข้าวแห้งกับมูลสัตว์แห้งภายในบ่อเลี้ยงสัตว์