กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 651 ครั้ง

 

             วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน ๒๐ ถุง สำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยปลาในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน  ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยการอำนวยการของนายไพศาล วิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และมีผู้อำนวยการ จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้