กิจกรรมถวายหลอดไฟและสังฆทานของบริวารที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์กิตตินันโท บ้านธงน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมถวายหลอดไฟและสังฆทานของบริวารที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์กิตตินันโท บ้านธงน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 1,021 ครั้ง

 

               วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายหลอดไฟและสังฆทานของบริวารที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน
ณ สำนักสงฆ์กิตตินันโท บ้านธงน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมาช้านานให้คงอยู่สืบไป