กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านนายาง ในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านนายาง ในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 1,254 ครั้ง

 

          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ก๋าแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้แก่นักเรียน และช่วยส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนไว้สำหรับบริโภคในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใช้ฟางข้าวแห้งกับมูลสัตว์แห้งภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ