กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงาน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงาน  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 683 ครั้ง

 

                    วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๕๐ ถุง (ปลานิล จำนวน ๒๕ ถุง และปลานวลจันทร์เทศ จำนวน ๒๕ ถุง) แก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงาน โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ภายในศูนย์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙