กิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 430 ครั้ง

 

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริจาคผ่านตู้ปันสุขในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้แก่ 1.ตู้ปันสุขวัดพระธาตุแช่แห้ง 2.ตู้ปันสุขวัดหัวเวียงใต้ 3.ตู้ปันสุขหน้าโรงเรียนราชานุบาล 4.ตู้ปันสุขวัดสวนตาล 5.ตู้ปันสุขหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน 6.ตู้ปันสุขกองพันทหารม้าที่ 10 7.ตู้ปันสุขหน้าธนาคารออมสิน สาขาน่าน 8.ตู้ปันสุขหน้าร้านเฮือนยา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 (Covid -19)