กิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


[2023-01-13] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565.. [2023-01-13] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565.. [2022-12-13] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-12-13] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   .. [2022-11-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565   .. [2022-11-10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-11] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-10-11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา  ด้วยวิ.. [2022-09-16] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริจาคผ่านตู้ปันสุขในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้แก่ 1.ตู้ปันสุขวัดพระธาตุแช่แห้ง 2.ตู้ปันสุขวัดหัวเวียงใต้ 3.ตู้ปันสุขหน้าโรงเรียนราชานุบาล 4.ตู้ปันสุขวัดสวนตาล 5.ตู้ปันสุขหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน 6.ตู้ปันสุขกองพันทหารม้าที่ 10 7.ตู้ปันสุขหน้าธนาคารออมสิน สาขาน่าน 8.ตู้ปันสุขหน้าร้านเฮือนยา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019 (Covid -19)