กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านหนองผุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามโครงการชวนกันทำดี ปันฝันเกษตรอินทรีย์

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านหนองผุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามโครงการชวนกันทำดี ปันฝันเกษตรอินทรีย์  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 1,457 ครั้ง

 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนายจิรวุฒิ คำวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิแผลง ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว (ปลานิล ๑๐,๐๐๐ ตัว และปลานวลจันทร์เทศ ๑๐,๐๐๐ ตัว) เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านหนองผุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามโครงการชวนกันทำดี ปันฝันเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองผุก เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างทักษะด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใช้ฟางข้าวแห้งกับมูลสัตว์แห้งภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ