“สภากาแฟ” จังหวัดน่าน


[2022-11-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565   .. [2022-11-10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-11] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-10-11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา  ด้วยวิ.. [2022-09-16] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. [2022-09-14] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕.. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-07] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-01] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. อ่านทั้งหมด 

“สภากาแฟ” จังหวัดน่าน 


วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 07.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่านเข้าร่วมการจัดงาน “สภากาแฟ”
จังหวัดน่าน  ซึ่งหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
โดยมีนายวรกิตติ  ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี