กิจกรรมประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมกับคณะทำงาน ๕ ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมกับคณะทำงาน ๕ ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 657 ครั้ง

 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ปิงไฝ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ๕ ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดน่าน และคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้คำปรึกษาเกษตรกร แปลงนายเสน่ห์ ปิจดี บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๔ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และนายสนั่น ยอดทิพย์ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๑๔ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน