เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพรจากนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพรจากนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 1,083 ครั้ง

 

       วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสูมาคารวะ ขอพร จากนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสุภาพ แก้วละเอียดผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย) และนายนิพนธ์ อุปการัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน