เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 856 ครั้ง

 

            วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสูมาคารวะ ขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตและนายวรกิตติ ศรีทิพากร เพื่อความเป็นสิริมงคล และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมืองณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารเป็นเมนูปลานิลทอดตะไคร้
เพื่อจัดบริการสำหรับผู้มาร่วมในงานพิธีดังกล่าวด้วย