ให้การสนับสนุนและมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๕ จุด โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564.. [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564.. [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564.. [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564.. [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบา.. [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน.. [2021-06-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ให้การสนับสนุนและมอบสิ่งของให้แก่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๕ จุด โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 806 ครั้ง

 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน เกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและมอบสิ่งของ
อาทิ น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็นเครื่องดื่มชูกำลัง ให้แก่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๕ จุด โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
จุดบริการที่ ๑ จัดตั้งโดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน บ้านอ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
จุดบริการที่ ๒ จัดตั้งโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านร่วมกับวิสาหกิจชุมชนชีววิถี บ้านน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
จุดบริการที่ ๓ จัดตั้งโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านร่วมกับร้านกาแฟภูพยัคฆ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
จุดบริการที่ ๔ จัดตั้งโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
จุดบริการที่ ๕ จัดตั้งโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน