ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน

[2022-01-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2022-01-10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-28] ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ด.. [2021-12-27] กรมประมง โดยกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เชิญชว.. [2021-12-23] กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประ.. [2021-12-17] ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั.. [2021-12-15] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. [2021-12-15] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. [2021-11-24] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   ตำแหน่งพนักงานผู้ช่ว.. [2021-11-12] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน 

 เผยเเพร่: 2021-11-12 |  อ่าน: 1,213 ครั้ง

 

          วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดน่าน ร่วมประชุมในโอกาสที่นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงาน
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง โดยได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ของจังหวัดน่าน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
แปลงนางอุดดี ธนะวงศ์ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน และแปลงนางบรรจง จ้อยชดช้อย ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาตนเอง และแบ่งปัน หากพร้อมให้ขยายองค์ความรู้สู่เพื่อนบ้านและผู้สนใจ