ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน


[2022-11-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565   .. [2022-11-10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-11] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-10-11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา  ด้วยวิ.. [2022-09-16] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. [2022-09-14] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่อง ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕.. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-07] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-01] ประกาศศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดน่าน 


          วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดน่าน ร่วมประชุมในโอกาสที่นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงาน
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง โดยได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ของจังหวัดน่าน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
แปลงนางอุดดี ธนะวงศ์ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน และแปลงนางบรรจง จ้อยชดช้อย ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน
พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาตนเอง และแบ่งปัน หากพร้อมให้ขยายองค์ความรู้สู่เพื่อนบ้านและผู้สนใจ